تبلیغات
بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای - gta IV رمز بازی
 

gta IV رمز بازی

نویسنده: کامران

 

gta IV رمز بازی

 این رمز ها را در مبایل نیکو)شخصیت اصلی بازی) وارد کنید:

خون کامل وزره کامل : 3625550100

 ٬ زره و مهمات : 4825550100

اسلحه نوع اول : 4865550100
 
اسلحه نوع دوم: 4865550150
 
کم شدن
Wanted Level : 2675550100

بالا رفتن
Wanted Level : 2675550150
 
انتخاب آب و هوا : 4685550100
 
گرفتن
Cognoscenti : 2275550142
 
گرفتن
FBI Buffalo : 2275550100
 
گرفتن
Turismo : 2275550147

گرفتن
comet : 2275550175
 
گرفتن
SuperGT : 2275550168
 
گرفتن
NRG900 : 6255550100
 
گرفتن
Sanchez : 6255550150
 
گرفتن
Jetmax : 9385550100

گرفتن
Helicopter : 3595550100


 

 

() نظرات