تبلیغات
بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای - رمز counter strike
 

رمز counter strike

نویسنده: کامران

 

رمز counter strike

 

ازاد کردن کد sv_cheats 1

 

پرواز کردن noclip توجه داشته باشید که حتما کد را باید ازاد کرده باشید

 

پریدن بلند sv_gravity 800

 

کشتن دوست خود mp_friendlyfire 100

 

کوچک کردن هدف cl_crosshairscale 9000

 

با این کد می توان تعداد یار حریف را زیاد کرد mp_limitteams 20 و mp_autoteambalance 0

 

شروع کردن از اول بازی mp_restartgame 1

 

انتخاب کردن دوست bot_add

 

کشتن دوست و دشمن bot_kill

 

انتخاب کردن دوباره دوست bot_kick

 

ایستادن دوست ودشمن bot_zombie 100

 

استراحت کردن کامپیوتر restart

 

ازعقب راه رفتن back +

 

کد پول impulse 101

cl_hidefrags 0 دیدن افراد

mp_fr(tab) 0 آسیب ندیدن دوستان

Mp_fo(tab) 0 نشنیدن صدای پا

graph 1+ هک دیوار

mp_f(tab) 2 قفل کردن نقشه

sv_maxspeed 3 سرعت بیشتر در دویدن

gl_sp(tab) 0 هد شات بهتر با اسنایپ

rate 25000 قدرت تیر

cl_dl(tab) 128 قدرت تیر

cl_rate 25000 قدرت تیر

interp 7 قطع شدن صدای خشاب و نور دور اسلحه

cl_lw 1

duck+

cl_lw 0

duck-

 

 

() نظرات