تبلیغات
بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای - رمز comandos 2
 

رمز comandos 2

نویسنده: کامران

 

                          رمز comandos 2   

به عنوان نام كد GONZOANDJON را وارد كرده سپس در هنگام بازی یكی از كلیدهای زیر را وارد كنید. شما می‌توانید
همان رمز را در حین بازی پس از انتخاب كماندو وارد كنید.
رد كردن مرحله[Ctrl] + [Shift] + N
ضد ضربه [Ctrl] + I
نامرئی [Ctrl] + V
نابودی تمام دشمنان [Ctrl] + [Shift] + X
كماندوی انتخابی در زیر نشانگر[Shift] + X
حالت توری شكل [Ctrl] + [Minus]

 

() نظرات