تبلیغات
بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای - کدهای تقلب بازی Counter Strike
 

کدهای تقلب بازی Counter Strike

نویسنده: کامران

 

کدهای تقلب بازی Counter Strike

برای فعال نمودن قسمت کدها ابتدا دکمه کنسول (~) را زده و عبارات زیر را تایپ کنید:
SV_cheats 1
حالا میتوانید کد ها رو بزنید :
impuse 101 =money
give weapon_f
SV_gravity <-999-999999> f
changelevel < mapname>f
changelevel dust
cl_forwardspeed 999
cl_backspeed 999
gl_zmax 100
mp_c4timer 10
sv_aim
sv_clienttrace 999
clienttrace 0000
cl_hidefrags 0
lambert-1.0001
impulse 102
net_graph 1
adjust_crosshair
r_lightmap 1


در کنسول بازی عبارت
maps را وارد نمایید.در این هنگام شما نقشه های موجود برای این بازی را مشاهده خواهید کرد

 

() نظرات