تبلیغات
بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای - رمز های Desprrado
 

رمز های Desprrado

نویسنده: کامران

 

 

رمز های Desprrado

     رمز                  توضیحات                                

 HOLLOW MAN            نامرعی شدن

ZEUS                         مردن دشمنان با فشار دادن دكمه ALT

POWERMAN             اسلحه جدید

CLINT                        پیروزی

TIMELESS                 توقف زمان

JACKAL                     محمات اضافی

FIDEL CASTRO          امدن دایلوگ بازی

SHOW ME ALL          نمایش تمام هدفها

SCHNEIDER              نمیدونم چه میكنه

 

در هنگام بازی F11+Left Shift
برای برگشت به حالت اول كد تقلب را دوباره بزنید

 

 

() نظرات